เปิด5อันดับรัฐวิสาหกิจมียอดการเบิกจ่ายสูงสุดรอบ8เดือน

เปิด5อันดับรัฐวิสาหกิจมียอดการเบิกจ่ายสูงสุดรอบ8เดือน

เปิด 5 อันดับรัฐวิสาหกิจมียอดการเบิกจ่ายสูงสุดรอบ 8 เดือน โดยปตท.เบิกจ่ายสูงสุดกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท กฟภ.กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท กฟผ.กว่า 1.89 หมื่นล้านบาท รฟม.กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท และ NT กว่า 1 หมื่นล้านบาท

 

นางปานทิพย์ ศริพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม ณ เดือนส.ค.ของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่ง มีรัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1.บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เบิกจ่ายได้ 35,666 ล้านบาท หรือ 112%

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เบิกจ่ายได้ 22,526 ล้านบาท หรือ 100%

3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เบิกจ่ายได้ 18,993 ล้านบาท หรือ 107%

4.การรถไฟขนส่งมวลแห่งประเทศไทย(รฟม.) เบิกจ่ายได้ 14,605 ล้านบาท หรือ 100%

5.บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ(NT) เบิกจ่ายได้ 10,685 ล้านบาท หรือ 99%