ชัยนาท แจ้งเตือน ปชช. ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา-แม่น้ำสาขา เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

ชัยนาท แจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเจ้าพระยา-แม่น้ำสาขา เตรียมพร้อมรับน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูง

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท โทรสารด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น
 

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทได้ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนตกจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์น้ำท่า จากกรมชลประทาน โดยปัจจุบันพบว่ามีฝนตกหนักและตกหนักมากในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นผลทำให้มีน้ำหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสะสมอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจำนวนมาก

โดยล่าสุดวันนี้ (23ก.ย.64) ตรวจวัดน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณไหลผ่าน 1,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานี Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,749 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น หากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย ตำบลบางหลวง ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา ตำบลโพนางดำออก ตำบลโพนางดำตก และ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังแม่น้ำสาขา ประกอบด้วยแม่น้ำท่าจีน พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา และแม่น้ำน้อยพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอสรรคบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง