กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์"

กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์"

กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต-หน่วยงานนอก" ให้ข้อมูล "เปิดเมือง" รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เตรียมพร้อมวางไทม์ไลน์ "Bangkok Sandbox"

วันที่ 22 ก.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อหารือการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านระบบทางไกล teleconference โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูลการจัดทำ Phuket Sandbox เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมในการเปิดกรุงเทพฯ รองรับการท่องเที่ยว ให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรค โดยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากนักท่องเที่ยวมาสู่ประชาชน และนักท่องเที่ยวต้องไม่ได้รับเชื้อจากประชาชนด้วย

กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์" กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์"

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานถึงพื้นที่กรุงเทพฯ มีความแตกต่างจากภูเก็ตที่มีสภาพเป็นเกาะ ทำให้แนวทางการทำ Bangkok Sandbox อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างบ้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความพร้อมที่จะผลักดันให้สามารถเปิดกรุงเทพฯได้โดยเร็ว อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมสปาไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์"

อย่างไรก็ตาม จากชุดข้อมูลของคณะกรรมการวิชาการประเมินความพร้อมในการเปิดพื้นที่ระบุว่า กรุงเทพฯ มีความพร้อม 51.64% และพิจารณาจากความก้าวหน้าในการได้รับวัคซีนของคนกรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ที่ 44.09% ควรได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 70% ขึ้นไปโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ควรถึง 80% ก่อน 

ประกอบกับยังต้องมีการหารือเพิ่มเติมถึงมาตรการและเงื่อนไขที่ชัดเจน ถึงจะกำหนดเป้าหมายวันเปิดเมือง พร้อมวางไทม์ไลน์ให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมที่สุดในการเปิดเมืองครั้งนี้ โดยจะมีการนัดประชุมหารือกันต่อไป

กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์" กทม.ดึง "ผู้ว่าฯภูเก็ต" ให้ข้อมูลเปิดเมือง เตรียมพร้อม "กรุงเทพ แซนด์บอกซ์"