ด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดแอสตร้าฯเข็ม 3 เริ่มศุกร์ 24 ก.ย.นี้

ด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดแอสตร้าฯเข็ม 3 เริ่มศุกร์ 24 ก.ย.นี้

แจ้งข่าวด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดแอสตร้าฯเข็ม 3 เริ่มศุกร์ 24 ก.ย.นี้ ตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

22 ก.ย. 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พฤษภาคม 2564 จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ด่วน! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ นัดฉีดแอสตร้าฯเข็ม 3 เริ่มศุกร์ 24 ก.ย.นี้

 

โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่านเพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้าและท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด
สถานที่รับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4  เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป
ขอสงวนสิทธิ์ งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย