"วัดท่าพุ" ถูก 5 หน่วยรัฐตรวจสอบ แจ้งขอยกเลิกศูนย์ "บำบัดยาเสพติด"

"วัดท่าพุ" ถูก 5 หน่วยรัฐตรวจสอบ แจ้งขอยกเลิกศูนย์ "บำบัดยาเสพติด"

คืบหน้า "วัดท่าพุราษฎร์บำรุง" สบยช. ร่วมกับ ปปส. สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แจ้งยกเลิกศูนย์ "บำบัดยาเสพติด" แล้ว

วันนี้ (22 กันยายน 2564) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ร่วมกับ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สำนักพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจสอบศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด 

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวเป็น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟวัดท่าพุราษฎร์บำรุง  จ.กาญจนบุรี ในเบื้องต้น กรมการแพทย์มอบหมายให้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เข้าร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา สำนักพุทธศาสนาและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ซึ่งพบว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งภายใต้การกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพขนาด 60 เตียง แต่ได้ดำเนินการ เป็นจำนวน 274 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 49 ราย และผู้ป่วยยาเสพติดจำนวน 225 ราย

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมเร่งด่วนเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดกับศูนย์สงเคราะห์วัดท่าพุราษฎร์บำรุง โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สบยช. และทีมคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ตำรวจในพื้นที่ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา ผู้ใหญ่บ้านเขตวัดท่าพุฯ พระเลขาเจ้าอาวาสวัดท่าพุฯ ไวยาวัจกรวัดท่าพุฯ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต  ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด เข้าร่วมประชุม 

ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า วัดท่าพุราษฎร์บำรุงต้องการยกเลิกการดำเนินการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูฯ เนื่องจากพระผู้ดำเนินการมรณภาพ โดยให้รีบดำเนินการส่งเอกสารการยกเลิกไปยังสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการต่อไป 

ทั้งนี้จากผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 274 ราย จำหน่ายกลับแล้วจำนวน 134 ราย มีผู้ป่วยขออยู่ชั่วคราวช่วยงานศพเจ้าอาวาส จำนวน 20 ราย และคงเหลือพักที่โรงพยาบาลสนามเขาชนไก่จำนวน 120 ราย

 โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประสาน มทบ.17 ดูแลผู้ป่วยและร่วมกับเจ้าหน้าที่วัดท่าพุฯ ติดต่อประสานญาติมารับผู้ป่วยที่เหลือกลับภายใน 2 วัน (21-22 กย. 64)

ที่มา - กรมการแพทย์