ธปท.หนุนขยายเพดานหนี้สาธารณะฟื้นศก.

การขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ของ GDP โดย ธปท. เห็นความจำเป็นในการปรับเพิ่มเพดานหนี้ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดโควิด 19

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เมธี สุภาพงษ์ ระบุ การขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ของ GDP โดย ธปท. เห็นความจำเป็นในการปรับเพิ่มเพดานหนี้ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดโควิด 19 และพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า และประเมินว่าความเสี่ยงต่างๆยังต่ำ ซึ่งการใช้จ่ายภาครัฐควรเน้นโครงการที่มีประสิทธิผลสูงและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะต้องเร่งลดสัดส่วนหนี้สาธารณะกลับมาที่ 60% ให้ได้ในระยะต่อไป