สรุป "น้ำท่วม" 17 จังหวัด เดือดร้อน 16,283 ครัวเรือน

สรุป "น้ำท่วม" 17 จังหวัด เดือดร้อน 16,283  ครัวเรือน

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 17 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,283 ครัวเรือน ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 16-22 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 53 อำเภอ 138 ตำบล 597 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,283  ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 12 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 - ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 17  จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 53 อำเภอ 138 ตำบล 597 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,283  ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 12 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ดังนี้

อ่านข่าว : ชป.ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าช่วยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ  

1. พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสากเหล็ก อำเภอบึงนาราง 
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอโพทะเล และอำเภอสามง่าม ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

2. ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเนินสง่า และอำเภอบ้านเขว้า  ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

3. นครราชสีมา เกิดฝนตกหนักน้ำล้นอ่างเก็บน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

4. สระแก้ว เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา อำเภออรัญประเทศ และอำเภอเมืองสระแก้ว ปัจจุบันยังคงมีท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว สาเหตุจากคลองพระสทึงล้นตลิ่ง

5. พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง