"รัฐบาล"ต้องลาออก หาก พ.ร.ก.โรคติดต่อ ใช้แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดนสภาคว่ำ

"รัฐบาล"ต้องลาออก หาก พ.ร.ก.โรคติดต่อ ใช้แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดนสภาคว่ำ

"วิษณุ" เผย พ.ร.ก.โรคติดต่อ ใช้ แทน "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ต้องประกาศลงราชกิจจาฯ ก่อนมีผลบังคับใช้ แจง ต้องให้ สภาเห็นชอบ พ.ย.นี้ หากไม่ผ่าน "รัฐบาล" ต้องลาออก แสดงความรับผิดชอบ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีการพิจารณาร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รายงานอธิบายเหตุผลที่ต้องออก พ.ร.ก.ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้มากขึ้นในการบริหารงานด้านสาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อทำให้เป็นการบริหารงานด้านสาธารณสุขโดยตรง เพราะไม่เคยมีที่จะให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มากำกับงานด้านสาธารณสุขเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉบับนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และขณะเดียวกัน ก็ต้องเสนอต่อสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบ แต่คงต้องเสนอเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วในเดือน พ.ย. เนื่องจากไม่อยากขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ

นายวิษณุ ยังชี้แจงด้วยว่า ถ้า พ.ร.ก.ดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภา รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมา ทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด จะต้องหารือกับนายกฯ อีกครั้ง แต่เมื่อมีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉบับนี้แล้วจะส่งผลให้ไม่ต้องขยายระยะเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกต่อไป