ซื่อสัตย์-ทำเพื่อ ปชช.! “โฆษก ปชป.”ชี้พรรคเข้มแข็งปูทางสู่ ปชต.เข้มแข็ง

ซื่อสัตย์-ทำเพื่อ ปชช.! “โฆษก ปชป.”ชี้พรรคเข้มแข็งปูทางสู่ ปชต.เข้มแข็ง

“ราเมศ” เลคเชอร์พรรคการเมืองเข้มแข็งเป็นพื้นฐานระบบประชาธิปไตย ยึดหลักอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ชาติ นำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะตัวแทนพรรคที่ได้รับมอบจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ร่วมบรรยาย-อภิปราย การเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองไทยในหัวข้อ “ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทยวันนี้” หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 25 (ปปร. 25) โดยมี ผู้แทนจากพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ร่วมด้วย ผู้ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

นายราเมศ กล่าวถึงความเข้มแข็งของพรรคการเมืองไทยวันนี้ว่า พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการปกครองในระบบประชาธิปไตย ดังนั้นการที่พรรคการเมืองเข้มแข็งย่อมเป็นพื้นฐานของการมีระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งด้วย พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ มีบทบาทในฐานะตัวกลางในการเชื่อมโยงประชาชน และสมาชิกพรรคเข้ากับสถาบันที่ใช้อำนาจทางการเมือง มุ่งเน้นในการให้ความรู้ทางการเมืองต่อประชาชน สรรหาบุคคลมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

นายราเมศ เน้นย้ำถึงความยังยืนของพรรคในความเป็นสถาบันทางการเมืองหนีไม่พ้นที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมในการคิดนโยบายต่างๆ รากฐานของสถาบันทางการเมืองจะรุ่งเรืองได้จะต้องมีประชาชนที่ค้ำจุนมีส่วนร่วมในทุกเส้นทางเดินของพรรคการเมืองนั้น  โครงสร้างของพรรคการเมืองก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องให้มีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคประจำเขตเลือกตั้งในทุกจังหวัดเพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสร้างรากฐานให้กับพรรคการเมืองในระดับชาติให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความสนใจนโยบายและวิธีการดำเนินงานของพรรค

“ที่สำคัญความยั่งยืนของพรรค บุคลากรของพรรคจะต้องมีระเบียบวินัย ตระหนักในภาระบทบาทหน้าที่ของตน ยึดหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ยึดกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด ความเข้มแข็งของพรรคการเมืองสำคัญที่การปฏิบัติ หากยึดอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต คิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ถ่ายทอดสิ่งที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ยึดติดตัวบุคคล ทั้งหมด  จะนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง ของประชาชนและประเทศอย่างแท้จริง” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว