"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

"ศบค." รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64 พบผู้ป่วยใหม่ 10,919  ราย เสียชีวิตเพิ่ม 143 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตนอก รพ. 4 ราย ขณะที่ "อัตราตาย" ไทยอยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

วันนี้ (21 ก.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่อีก 10,919  ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศและจากต่างประเทศ 10,497 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 422  ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,500,105 ราย 

 

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

 

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 143 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 15,518 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 15,612 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 131,655 ราย อาการหนัก 3,548 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 759 ราย ผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 11,694  ราย สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มี 1,325,412 ราย

 

  • เสียชีวิตนอก รพ. 4 ราย 

 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่ 143 ราย พบว่า เป็นชาย 82 ราย หญิง 61 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 101 ราย คิดเป็น 71% และ กลุ่มโรคเรื้อรังกว่า 24 ราย คิดเป็น 17%  โดยทั้งสองกลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนกว่า 88% นอกจากนี้ ยังพบผู้เสียชีวิตนอก รพ .อีก 4 ราย ได้แก่ ที่วัด 1 ราย จ.ชลบุรี ที่บ้าน 2 ราย ที่ กทม. และฉะเชิงเทรา และพบเชื้อหลังเสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย จ.พัทลุง 

 

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

  • 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด 

 

สำหรับ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ 21 ก.ย. 64 พบว่า อันดับ 1 ยังเป็น กทม. กว่า 2,561 ราย รองลงมาได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี นราธิวาส ราชบุรี ยะลา นนทบุรี ระยอง สงขลา และสมุทรสาคร ตามลำดับ 

 

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

 

  • ต่างจังหวัด 71 จังหวัด ติดเชื้อ 60% 

 

จำนวนผู้ป่วย ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ต่างจังหวัด และภาพรวมประเทศ ระลอก เมษายน 2564 พบว่า กทม.และปริมณฑล 5 จังหวัด ติดเชื้อสัดส่วน 40% ขณะที่ ต่างจังหวัด 71 จังหวัดติดเชื้อสัดส่วน 60% 

 

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

  • "อัตราตาย" 223 ต่อล้านประชากร 

 

สถานการณ์โควิด-19 ประเทศในทวีฟเอเชีย พบผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย โดยอัตราป่วยต่อประชากรล้านคน พบว่า ไทย มี อัตราป่วย อยู่ที่ 21,426 รายต่อล้านประชากร ขณะที่ อัตราตาย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร 

 

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร

 

  • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 45.2 ล้านโดส

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 20 ก.ย. 2564) รวม 45,211,101 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,201,077 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 15,388,071 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 621,953 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 20 กันยายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 469,052 โดส

เข็มที่ 1 : 198,505 ราย

เข็มที่ 2 : 270,056 ราย

เข็มที่ 3 : 491 ราย

 

"ศบค." เผย "โควิด-19" อัตราตายไทย อยู่ที่ 223 รายต่อล้านประชากร