ออมสินจัด ’สินเชื่อ’ ปิดบัญชีหนี้ดอกเบี้ยแพง   

เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ธนาคารจึงได้เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ซึ่งผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ธนาคารจึงได้เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ซึ่งผ่อนปรนให้ใช้หลักทรัพย์หลายประเภทมาค้ำประกันเงินกู้ เช่น บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภายใต้แคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” โดย 6 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี