เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39 www.sso.go.th เช็คโอนเดือนที่ 2 วันนี้รับ 5,000 บาท

เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39 www.sso.go.th เช็คโอนเดือนที่ 2 วันนี้รับ 5,000 บาท

อัพเดทล่าสุด เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39 www.sso.go.th เช็คโอนเดือนที่ 2 วันนี้รับ 5,000 บาท

กระแสความสนใจของประชาชนเช้านี้ ติดตามเงินเยียวยา “ประกันสังคม ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) 

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งวันนี้ ผู้ประกันตน ม.39 พื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้าน  จะได้รับเยียวยา "รอบ 2" อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 21 กันยายน 2564

เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39 www.sso.go.th เช็คโอนเดือนที่ 2 วันนี้รับ 5,000 บาท

แจ้งผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso. go.th

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม