ท็อป เท็นเชียงใหม่ ที่คนค้นหาที่อยู่อาศัย

ท็อป เท็นเชียงใหม่ ที่คนค้นหาที่อยู่อาศัย

"บาเนีย" เผย 8 เดือนแรกปี64 ยอดการค้นหาที่อยู่อาศัยเพิ่ม60% ระบุทำเลท็อป เท็นในเชียงใหม่ ที่ได้รับความสนใจสูงสุด อันดับแรก หนองหาร ,สุเทพ และสันผักหวาน

นางสาว อัญชนา วัลลิภากร ประธานบริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากภาพรวมสถิติของwww.baania.comพบว่า หากเปรียบเทียบระหว่างเดือนม.ค. -ส.ค.ปี2564 กั บปี2563 จำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น ถึง60% ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี  ในส่วนของข้อมูลของผู้ที่เข้าชมเพศ หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ช่วงอายุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนที่สนใจเรื่องบ้านจะเป็นกลุ่ม25-35ปี แต่จากข้อมูล 8 ในช่วงระยะเวลา8 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มอายุคนเข้ามาดูขยับขึ้นมาเป็น  35-44ปี และ45-54ปีที่เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ที่ยังได้รับความสนใจมากที่สุด กรุงเทพฯอยู่ที่73% ตามด้วย ชลบุรี  เชียงใหม่ นครราชสีมา และนนทบุรี 

โดยผูัที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยยังคงให้ความสำคัญเรื่องความคุ้มค่า คุ้มราคาเป็นหลัก  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังสนใจซื้อที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่ได้เกิดการซื้อขาย  ในปี2564 ความสนใจบ้านใหม่ลดลงพอสมควร แต่ในเดือนก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมาเริ่มกระเตื้องขึ้น ขณะที่ตลาดบ้านมือสอง พบว่า ความสนใจเติบโตต่อเนื่อง แต่ผลจากการล็อกดาวน์ทำให้ตัวเลขผู้สนใจในเชียงใหม่ค้นหาบ้าน 8 เดือนแรกลดลง20%  ทั้งเชิงความสนใจและปริมาณคนที่เข้ามาชม  

จากข้อมูลพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ที่สนใจที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่จะเป็นคนกรุงเทพฯ มากกว่าคนในพื้นที่แต่ในปัจจุบันพบว่า เป็นคนในพื้นที่เกือบ50% โดยกลุ่มที่สนใจมากสุดคือวัยทำงานอายุ25-34ปี ส่วนช่วง35-44ปีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ซึ่งกลุ่มหลักที่ค้นหายังคงเป็นเพศหญิงคิดเป็นสัดส่วน 76%  

ท็อป เท็นเชียงใหม่ ที่คนค้นหาที่อยู่อาศัย

ส่วน 10 อันดับของโลเคชั่นในเชียงใหม่ที่ได้รับความสนใจ ภาพรวมลดลงแต่ ทำเล10อันดับที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ 1.ตำบลหนองหาร 2. สุเทพ 3. สันผักหวาน 4. ต้นเปา 5.แม่เหี๊ยะ 6. สันทรายน้อย 7. สันกำแพง 8. สันผีเสื้อ 9. ช้างเผือกและ10. หนองจ๊อม    โดนในย่านสันกำแพงลดลงค่อนข้างสูงตามมาด้วยหนองจ๊อมในส่วนที่ลดลงน้อยที่สุดจะเป็นหนองหาร สะท้อนถึงความสนใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา