"พม." ร่วมลงพื้นที่ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ซิโนฟาร์ม ชุมชนย่านบางบอน

"พม." ร่วมลงพื้นที่ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ซิโนฟาร์ม ชุมชนย่านบางบอน

"กระทรวง พม." รับจัดสรร "วัคซีนโควิด-19" จาก "สภากาชาดไทย" 100,000 โดส ร่วมลงพื้นที่ฉีด "ซิโนฟาร์ม" ให้กับ "กลุ่มเปราะบาง" ในชุมชนย่าน "บางบอน" กทม.

วันนี้ (18 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ลงพื้นที่ ณ วัดนินสุขาราม เขต บางบอน กรุงเทพฯ เพื่อตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ กลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 พร้อมมอบถุงยังชีพ  อีกทั้งให้กำลังใจทีมแพทย์บริการฉีดวัคซีน

 

นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปให้บริการฉีดแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสภากาชาดไทย ได้จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน

 

"พม." ร่วมลงพื้นที่ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ซิโนฟาร์ม ชุมชนย่านบางบอน

 

โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) สำนักอนามัย และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนและยากลำบากจากผลกระทบของ โควิด-19 จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง

 

สำหรับวันนี้ (18 ก.ย. 64) กระทรวง พม. ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักอนามัย และ กทม. รวมทั้งสำนักงาน กศน. เขต บางบอน  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ในพื้นที่เขตบางบอน ได้บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกัน ณ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน

 

"พม." ร่วมลงพื้นที่ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ซิโนฟาร์ม ชุมชนย่านบางบอน

 

เพื่อจัดตั้งจุดบริการฉีด วัคซีนโควิด-19 ในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง  ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบางเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,200 ราย อีกทั้ง กระทรวง พม. ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจาก ผลกระทบจากโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่

1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง

2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง

3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

 

"พม." ร่วมลงพื้นที่ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ซิโนฟาร์ม ชุมชนย่านบางบอน