“ประวิตร”ร่วมงานสถาปนา 125 ปี“กรมป่าไม้”-เปิดพิพิธภัณฑ์“ปลูกป่าในใจคน”

“ประวิตร”ร่วมงานสถาปนา 125 ปี“กรมป่าไม้”-เปิดพิพิธภัณฑ์“ปลูกป่าในใจคน”

“ประวิตร” ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 125 ปี “กรมป่าไม้” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “รัชกาลที่ 5” ทรงก่อตั้งฯ - เปิดพิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ "ปลูกป่าในใจคน" ปลื้มผลงานตอบโจทย์ประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี โดย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย โดย พลเอก ประวิตร ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ขึ้นเมื่อ 18 กันยายน 2439 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหาร ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้มีความอุดมสมบูรน์ และยั่งยืน

อ่านข่าว : กรมทรัพยากรธรณี ชวนเที่ยวทิพย์แบบ New Normal กับอุทยานธรณีโลกสตูล

จากนั้นเป็นพิธีเปิด "พิพิธภัณฑ์กรมป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน" ซึ่งได้จัดแสดง เกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวการป่าไม้ในประเทศไทย และลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการทำไม้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงความรู้ด้านการป่าไม้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ และเข้าใจถึงภารกิจในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รวมถึงความเป็นมาของกรมป่าไม้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1)การทำป่าไม้ในประเทศไทย 2)ภารกิจในผืนป่า 3)ผู้พิทักษ์แห่งพงไพร 4)Hall of Fame และ 5)พันธกิจกรมป่าไม้  ทั้งนี้กรมป่าไม้ยังได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันและเวลาราชการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานคนไทย สืบไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชม กรมป่าไม้ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ที่ผ่านมาภายใต้นโยบายกรพทรวงทรัพย์ฯ และรัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ อย่างได้ผล เป็นรูปธรรม ได้แก่ 1)การรักษาป่าเดิม 2)การเพิ่มพื้นที่ป่าใหม่ 3)คนอยู่กับป่า 4)ส่งเสริมไม้มีค่า และ 5)พัฒนาป่าชุมชน ที่สำคัญ สามารถดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี