เช็คแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน แก้น้ำท่วม "อ่อนนุช-สุขุมวิท"

เช็คแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน แก้น้ำท่วม "อ่อนนุช-สุขุมวิท"

"อัศวิน" ตรวจแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน คืบหน้าแล้ว 80 % คาดเปิดใช้งานเดือน มี.ค.65 ช่วยแก้น้ำท่วม ถนนอ่อนนุช-อุดมสุข-สุขุมวิท

วันที่ 17 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า "โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา" บริเวณอาคารรับน้ำบึงหนองบอน เขตประเวศ จากนั้นเดินทางไปบริเวณสถานีสูบน้ำบางอ้อ เขตบางนา 

ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตรความยาว 9.4 กิโลเมตร ความลึก 30 มเมตร โดยแนวอุโมงค์นั้นเริ่มจากอาคารรับน้ำบริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท 101/1 ลอดใต้แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำบางอ้อและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางอ้อ ในแนวเส้นทางระหว่างทางที่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลอดผ่าน จะมีการก่อสร้างปล่องรับน้ำและอาคารรับน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่างๆ ที่อุโมงค์ลอดผ่านจะช่วยให้ระบายลงสู่ระบบอุโมงค์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำหรับอาคารรับน้ำ 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.อาคารรับน้ำบึงหนองบอน 2.อาคารรับน้ำคลองหนองบอน 3.อาคารรับน้ำคลองเคล็ด4.อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 (ปล่องรับน้ำอุดมสุข 56) 5.อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 (ปล่องรับน้ำอุดมสุข 42) 6.อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 101/1 และ 7.อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 66/1

เช็คแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน แก้น้ำท่วม "อ่อนนุช-สุขุมวิท" เช็คแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน แก้น้ำท่วม "อ่อนนุช-สุขุมวิท"

สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะเวลาก่อสร้าง 2,226 วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 13 ม.ค.2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ก.พ.2565  มีความคืบหน้า ดังนี้ อาคารรับน้ำ 7 แห่ง ผลงาน 72% สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ ผลงาน87% อาคารทิ้งน้ำ ผลงาน 87% ท่อส่งน้ำ ผลงาน 65% การก่อสร้างอุโมงค์ 9,106 ม. ทำได้ 8,626 ม. ผลงาน 94.8% ขณะที่ความก้าวหน้าทั้งโครงการทำได้ 86.70% 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้ประมาณเดือนมี.ค.2565 จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนอ่อนนุช ถนนอุดมสุข ถนนสุขุมวิท เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 85 ตร.กม. ในพื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง เขตบางนา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทิศเหนือจรดคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ ทิศใต้ จรดสุดเขตกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออก จรดคลองตาพุก คลองสิงโต ทิศตะวันตก จรดแม้น้ำเจ้าพระยา 

เช็คแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน แก้น้ำท่วม "อ่อนนุช-สุขุมวิท"

รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแก้มลิงบึงหนองบอน ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตั้งอยู่ในเขตประเวศ มีพื้นที่ทั้งหมด 644 ไร่ 1 งาน 37.5 ตร.ว. เริ่มขุดบึงเมื่อปี 2536 ใช้พื้นที่ประมาณ 500 ไร่ โดยขุดลึกประมาณ 10 ม. แล้วเสร็จเมื่อปี 2542 สามารถเก็บกักน้ำได้ 7 ล้านลบ.ม. 

ปัจจุบัน กทม.มีอุโมงค์ระบายน้ำที่สร้างเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 

1.อุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์สาย 2 กำลังสูบรวม 30 ลบ.ม./วินาที 

2.อุโมงค์ระบายน้ำมักกะสัน กำลังสูบรวม 45 ลบ.ม./วินาที 

3.อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว กำลังสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาที 

4.อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ กำลังสูบรวม 60 ลบ.ม./วินาที 

ขณะเดียวกัน ในส่วนอุโมงค์ระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 2.อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนา และ3.อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบลาดพร้าวถึงซอยลาดพร้าว 130 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างของบประมาณ จำนวน 1 แห่ง คือ อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี

เช็คแผนก่อสร้าง "อุโมงค์ระบายน้ำ" บึงหนองบอน แก้น้ำท่วม "อ่อนนุช-สุขุมวิท"