แคนนาบิซ เวย์ จับมือ KTDM-JP ประเดิมสัญญาซื้อขายแรก ดันกัญชง CBD สูง

แคนนาบิซ เวย์ จับมือ KTDM-JP ประเดิมสัญญาซื้อขายแรก ดันกัญชง CBD สูง

แคนนาบิซ เวย์ ผนึก KTDM-JP ประเดิมสัญญาซื้อขายแรก ดันกัญชง CBD สูง สู่ธุรกิจอาหารเสริมเครื่องดื่มเครื่องสำอาง ด้วยศักยภาพปลูกกัญชง-กัญชาคุณภาพได้มากกว่า 2.5แสนต้น/ปี และตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตให้ได้กว่า 5แสนถึง 1 ล้านต้น/ปี และพร้อมขยายพื้นที่ปลูกอีก 1 พันไร่ในปี 65

นางสาวอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง เผยว่า บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบปลูกกัญชง-กัญชาอัจฉริยะ Cannabis Smart Farm (CSF)  เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบในพื้นที่ปลูกของบริษัท บนพื้นที่กว่า 36 ไร่ สร้างเป็นโรงเรือน Green House ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางบริษัทฯ จับมือกับ ม.นเรศวร นำระบบเทคโนโลยี IOT มาใช้ในการควบคุมชุดปลูกอัจฉริยะ ทักษะความรู้และความพร้อมของทีมงาน

 

 

 

ปัจจุบัน แคนนาบิซ เวย์ มีศักยภาพในการปลูกกัญชง-กัญชาคุณภาพได้มากกว่า 250,000 ต้นต่อปี เพื่อให้ได้ผลผลิตนำไปแปรรูปเป็นสารสกัดได้พันกิโลกรัมต่อเดือน และตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตการปลูกกัญชา-กัญชงให้ได้กว่า 500,000 – 1,000,000 ต้น/ปี และพร้อมขยายพื้นที่ปลูกไปอีก 1,000 ไร่ ภายในปี 2565 ซึ่งกำลังการผลิตที่มีจำนวนมากและคุณภาพที่ควบคุมได้ จะทำให้บริษัทเป็นที่ต้องการในกลุ่มลูกค้า เพราะสามารถ Supply ผลผลิตให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มความต้องการ

 

ในอนาคต บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด จะมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อยอดความรู้ให้กับเครือข่ายพันธมิตรในทุกภาคส่วน ทั้งต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจกัญชง-กัญชาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเริ่มต้นการปลูก การขออนุญาต จนถึงการสร้างรายได้ รวยได้จริงด้วยกัญชง-กัญชา ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านกัญชง-กัญชาคุณภาพระดับโลกให้ได้ โดย แคนนาบิซ เวย์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและจับมือร่วมทำธุรกิจกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน สนใจติดตามและติดต่อทางเฟชบุ๊ก