ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 1 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี" ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เดือนที่ 09/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 601 ผ 7914201

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 6 Y 2986924

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,545 อันดับ     อันดับละ 2,000 บาท

0598681          1050311          1546590          3597355          6956220

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 4     70 อันดับ     อันดับละ 1,000 บาท

งวดที่ 5 - 9  และงวดที่ 601     3,020 อันดับ     อันดับละ 800 บาท

1434971          2348087          2664576          2690079          5180768

6325086          6600710          7518321          8287602          8459586

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง

งวดที่ 4     105 อันดับ     อันดับละ 500 บาท

งวดที่ 5 - 9  และงวดที่ 601     4,530 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

0369436          1195742          1238469          1689518          2158379

2514226          4911324          4917033          5740590          7407797

8046461          8546863          8916570          8961276          9560683

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 4     11,354 อันดับ     อันดับละ 25 บาท

งวดที่ 5 - 9  และงวดที่ 601     598,032 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

1030          2491

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564 ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2564