อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา ระยอง ราชบุรี ยะลา ปราจีนบุรี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 16 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก


 


1 กรุงเทพมหานคร 2,886 ราย
2 สมุทรปราการ 1,455 ราย
3 ชลบุรี 973 ราย
4 สงขลา 470 ราย
5 ระยอง 445 ราย
6 ราชบุรี 389 ราย
7 ยะลา 376 ราย
8 ปราจีนบุรี 360 ราย
9 สมุทรสาคร 338 ราย
10 นนทบุรี 295 ราย

 อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 13,897 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,263,130 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,405,374 ราย
 เสียชีวิตสะสม 14,859 ราย
---
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,290,556 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,434,237 ราย
 เสียชีวิตสะสม 14,953 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 กันยายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 42,477,514 โดส
---
วันที่ 15 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 316,107 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 512,728 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 1,578 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 188 ราย

แหล่งข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดชื้อโควิดยังคงสูงอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา ระยอง ราชบุรี ยะลา ปราจีนบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

 


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา
อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 227,253,177 ราย 
อาการรุนแรง 101,818 ราย 
รักษาหายแล้ว 203,938,613 ราย 
เสียชีวิต 4,673,494 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 42,479,780 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 33,345,873 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,034,610 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 7,312,683 ราย
5. รัสเซีย  󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 จำนวน 7,194,926 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 29 จำนวน 1,434,237 ราย


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 5,261 จับตาสมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 ก.ย. 2564)
รวม 42,477,514 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 กันยายน 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 830,413 โดส

เข็มที่ 1 : 316,107 ราย
เข็มที่ 2 : 512,728 ราย
เข็มที่ 3 : 1,578 ราย