สภาฯ เอกฉันท์ รับหลักการ รื้อคำสั่งคสช.19/2560 ว่าด้วยปฏิรูปการศึกษา

สภาฯ เอกฉันท์ รับหลักการ  รื้อคำสั่งคสช.19/2560 ว่าด้วยปฏิรูปการศึกษา

สภาฯ ลงมติเอกฉันท์349 เสียง รับหลักการ แก้คำสั่ง คสช.ที่19/2560 ว่าด้วยปฏิรูปการศึกษา ริบอำนาจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด สู่ กศจ. พบยังมีร่างกม.โละคำสั่งคสช.อีก2ฉบับ ค้างในวาระประชุมสภาฯ

          ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเอกฉันท์ 349 เสียง รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 พ.ศ....  รวม 7 ฉบับ ซึ่งเสนอโดย คณะรัฐมนตรี เสนอ จำนวน 1 ฉบับ และมีฉบับที่ ส.ส.เสนอ จำนวน 6  ฉบับ ไว้พิจารณา พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา

 

           หลังจากที่ที่ประชุมอภิปรายและมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งส.ส.พรรครัฐบาลและส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ควรให้แก้ไข เพื่อให้อำนาจคืนแก่ สำนักการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ในการบริหารจัดงานงานบุคคลในพื้นที่ และดูแลระบบการศึกษาแทนเดิมที่ให้อำนาจดังกล่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ถือเป็นร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่ง คสช. ฉบับแรกที่สภาฯ ลงมติเห็นพ้องด้วยเสียงเอกฉันท์

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ร่างกฎหมายที่ขอให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ยังมีค้างในวาระพิจารณาอีก 2 ฉบับ คือ  ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ.... ที่นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน 12,609 คน เป็นผู้เสนอ ซึ่งค้างมาจากการประชุมสภาฯ เมื่อ8 กรกฎาคม  2563 และ ร่างพ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. พ.ศ... ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะเสนอ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ค้างมาจากการประชุมสภา เมื่อ 2 ธันวาคม 2563.