ครม.ช่วยธุรกิจหักรายจ่ายชุดตรวจ ATK 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ระบุ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างมาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป หรือหักได้ 1.5 เท่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน ที่ได้มาตรฐานมาตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ครม.เห็นชอบจนถึง 31 มี.ค. 2565