โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“ปลัดมหาดไทย”-โยก“ผู้ว่าฯปู”ไปอ่างทอง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“ปลัดมหาดไทย”-โยก“ผู้ว่าฯปู”ไปอ่างทอง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ปลัดมหาดไทย-ผู้ว่าฯ” 31 ตำแหน่ง 28 ราย มีผล 1 ต.ค. สลับ 3 ผู้ว่าฯ “วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี” ไปจังหวัดอ่างทอง มีผล 12 ก.ย. พร้อมแต่งตั้ง “ปลัด กทม.” คนใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 28 ราย มีผลในวันที่ 1 ต.ค. 2564 

โดยรายชื่อที่น่าสนใจ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก พ้นตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ่านรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/219/T_0014.PDF

นอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 3 แห่ง มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี หรือ ‘ผู้ว่าฯปูพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

อ่านรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/219/T_0017.PDF

ขณะเดียวกันยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร