ชป. เร่งผลักดันน้ำลง "ลำเชียงไกร" ป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือน

ชลประทานโคราช เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 6 เครื่องเพื่อผลักดันน้ำลงสู่ "ลำเชียงไกร" ป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอโนนสูง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ในหลายตำบลของอำเภอโนนสูง โดยเฉพาะบริเวณฝายน้ำล้น บ้านส้ม ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง พบว่า ปริมาณน้ำได้ไหลล้นฝายเก็บน้ำแล้ว โดยมีกระแสน้ำไหลแรงมาก ล่าสุดทางสำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณสะพานบ้านส้ม ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จำนวน 6 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำที่ไหลมาจากลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทย ให้ไหลไปตามคลองน้ำลำเชียงไกร ในพื้นที่อำเภอพิมาย หลัง ปริมาณน้ำไหลช้า ทำให้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าว และ บ้านเรือนของประชาชนในตำบลจันอัดโดย

โดยภาพจากมุมสูง จะเห็นว่า ปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ได้ไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรในตำบลดอนชมพู เป็นบริเวณกว้าง จำเป็นต้องเร่งผลักดันน้ำ ให้ไหลไปตามคลองน้ำ เพื่อไหลต่อไปยังพื้นที่ อำเภอพิมาย เป็นการเตรียมพร้อมรับมือพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาในพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำเต็มความจุแล้ว จึงฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดริมน้ำ ความเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและการประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิด