"โควิด-19" คร่า 4 ชีวิต จับตา 10 คลัสเตอร์

สถานการณ์ COVID-19 นครราชสีมา เสียชีวิต 4 ราย ขณะยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มาพุ่งอีกครั้ง จับตา 10 คลัสเตอร์ลามตลาดสด ชุมชน เตรียทเปิด รพ.สนาม รับป่วยล้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อม นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 138/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

อ่านข่าว-ด่วน! ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิต 144 ราย ATK อีก 1,216 ราย

นายแพทย์วิญญู ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 226 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 32 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 10 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 184 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 22,406 ราย รักษาหาย 19,664 ราย ยังรักษาอยู่ 2,583 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย เป็นชายอายุ 52 ปี ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี อาชีพขับรถส่งของพื้นที่ต่างจังหวัด ชายอายุ 61 ปี ต.ตาจั่น อ.คง ตรวจพบเชื้อในโรงพยาบาลชลบุรี เดินทางกลับมารักษาที่ รพ.คง ชายอายุ 40 ปี ต.พะเนา อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย ปัจจัยเสี่ยงน้ำหนักตัว 95 กิโลกรัม ความสูง 165 เซนติเมตร และชายอายุ 46 ปี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี อาชีพขับรถรับส่งผลไม้ที่ จ.ชุมพร เดินทางข้ามหลายจังหวัด รวมเสียชีวิตสะสม 159 ราย

ขณะนี้มีการติดเชื้อในตลาดสดเชื่อมโยงชุมชนและครอบครัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี 10 คลัสเตอร์ ดังนี้

1.คลัสเตอร์การงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่งใน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ติดเชื้อใหม่ 4 ราย สะสม 986 ราย

2.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่แห่งหนึ่งใน ต.กระโทก อ.โชคชัย ติดเชื้อใหม่ 3 ราย สะสม 1,356 ราย

3.คลัสเตอร์ครอบครัว ต.หินโคน อ.จักราช ติดเชื้อใหม่ 1 ราย สะสม 10 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30 ราย

4.คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยว โลตัส อ.บัวใหญ่ ติดเชื้อใหม่ 12 ราย รวมสะสม 26 ราย

5.คลัสเตอร์แม็คโคร อ.ปากช่อง ติดเชื้อใหม่เป็นพนักงานแผนกตู้แช่ สะสม 19 ราย

6.คลัสเตอร์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง สะสม 8 ราย

7.คลัสเตอร์ฟาร์มแหลมทอง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง สะสม 9 ราย

8.คลัสเตอร์โรงงานไก่ ต.จอหอ อ.เมือง พบผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวชอบไปซื้อผักผลไม้ตลาดสุรนารี จึงนำลูกจ้างรวม 50 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 42 คน และคนไทย 8 คน มาตรวจ ATK ผลบวก 11 ราย

9.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี อ.เมือง ขยาย 4 วง ลุกลาม 11 อำเภอ รวมสะสม 260 ราย

10.คลัสเตอร์ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ติดเชื้อใหม่ 5 ราย สะสม 108 ราย

ด้าน นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 270 ราย ข้อกังวลเป็นเด็กและเยาวชน 28 ราย ซึ่งภาครัฐกำลังจะพิจารณาให้เปิดการเรียนการสอนปกติ เกรงอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 160 ราย คิดเป็น 66 % และมีโอกาสเป็นผู้ป่วยสีส้มต้องใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูงรวมทั้งมีการครองเตียงนานขึ้น ล่าสุดได้เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม 100 เตียง ซึ่งใช้พื้นที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช่วงบ่ายวันนี้อีกครั้ง หลังปิดทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วันที่ผ่านมา