ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.2625 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1984 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.2625 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1984 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (14 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.2625 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (13 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0641 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1984 บาท/ยูโร)