ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 14 ก.ย.64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 11,786  ราย 136 ราย โดยกลุ่มผุ้สูงอายุ โรคเรื้อรัง ยังถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสูง วันนี้ พบสัดส่วนเสียชีวิตกว่า 92%

วันนี้ (14 ก.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 11,786  ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อจากในประเทศและต่างประเทศ 11,515  ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 271 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,406,542 ราย

 

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง  

 

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 136 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 14,527 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 14,621 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 129,025 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 4,080 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 818 ราย  ยอดผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 14,738  ราย สะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มี 1,235,470 ราย

 

  • สูงวัย โรคเรื้อรัง ตายสูง

 

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 136 ราย เป็นเพศชาย 78 ราย หญิง 58 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไปกว่า 96 ราย คิดเป็น 71% และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 28 ราย คิดเป็น 21% รวมทั้งสองกลุ่มกว่า 92% 

 

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง

 

  • 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 

 

สำหรับรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ 14 ก.ย. 64 อันดับ 1 ยังคงเป็น กทม. 2,788 ราย ถัดมา ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี สงขลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ

 

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง  

 

  • ต่างจังหวัดติดเชื้อ 59% 

 

จำนวนผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ต่างจังหวัด และภาพรวมประเทศ ระลอกเม.ย. 64 พบว่า กทม.ปริมณฑล 5 จังหวัด มีผู้ป่วยใหม่ คิดเป็น 41% ต่างจังหวัด 71 จังหวัด คิดเป็น 59% 

 

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง

  • ฉีดวัคซีนแล้ว 40.9 ล้านโดส 

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 13 ก.ย. 2564) รวม 40,953,025 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 13 กันยายน 2564 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 27,540,743 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 12,795,707 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 616,575 ราย

 

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง

 

  • อัตราตายไทย 209 ต่อล้านประชากร 

 

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ประเทศในทวีปเอเชีย พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย โดยอัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน พบว่า ประเทศไทย มีอัตราป่วย 20,091 ต่อล้านประชากร ขณะที่อัตราตาย อยู่ที่ 209 ต่อล้านประชากร  

 

ศบค. เผย สูงอายุ - โรคเรื้อรัง เสียชีวิตจากโควิด ยังสูง