ท่องเที่ยว ’กระบี่’ สูญรายได้แสนล้าน

สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยก่อนโควิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้จังหวัดกระบี่ต่อปีประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวหายไปกว่า 90%

ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ นัทที อดิศราลักษณ์  ระบุ สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยก่อนโควิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้จังหวัดกระบี่ต่อปีประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวหายไปกว่า 90% เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป มีเพียงนักท่องเที่ยวคนไทยที่ยังเดินทางมาอยู่บ้างแต่ก็จำนวนไม่มาก 

ทั้งนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดในจังหวัดกระบี่ที่ยังสูงอยู่ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แม้กระบี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางจากการเดินทางต่อจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ก็ตาม มีเพียงภาคเกษตรที่ยังคงไปได้จากราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่