ไปรษณีย์ไทยเตือนภัยหลอกส่งพัสดุ อาจเป็นของผิดกฎหมาย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ไม่มีจ่าหน้าชื่อผู้ส่ง ซึ่งอาจเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ไม่มีจ่าหน้าชื่อผู้ส่ง ซึ่งอาจเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้สั่งสินค้า ซึ่งพฤติกรรมที่ถูกแอบอ้าง เช่น เรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่ม แอบอ้างโหลดแอปพลิเคชัน และโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบกรณีหลอกลวงได้ที่เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไปรษณีย์ไทย หรือโทร 1545