"โควิด-19" สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 542 ราย เสียชีวิต 5 ราย

"โควิด-19" สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 542 ราย เสียชีวิต 5 ราย

สถานการณ์ COVID-19 สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 542 ราย เสียชีวิต 5 ราย ขณะที่ฉีดวัคซีนแล้วรวมทั้งสิ้น 746,801 โดส

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. (13 ก.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 542 รายเป็นการค้นหาเชิงรุก 52 ราย ในโรงพยาบาล  392 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 7,815 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 431ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 8,156 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 3,888 โดสเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 2,600 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 1,288 โดส ยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 746,801 โดส

"โควิด-19" สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 542 ราย เสียชีวิต 5 ราย