เปิดเมือง 5 จังหวัด "ต้องเร่งฉีดวัคซีน"

เปิดเมือง 5 จังหวัด "ต้องเร่งฉีดวัคซีน"

รัฐบาลกำลังพิจารณาเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 5 จังหวัด หวังว่าจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะเร่งฉีดวัคซีนใน 5 จังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

การระบาดของโรคโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อชะลอตัวลงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากการที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเกิน 20,000 คน ปรับลดลงมาเหลือ 12,583 คน ในวันที่ 13 ก.ย.2564 ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่เคยเกินวันละ 200 ราย ลดลงมาอยู่ที่ 132 ราย ซึ่งแม้ว่าการพิจารณากราฟจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ใช่สถานการณ์ที่น่าไว้วางใจเพราะอาจมีเชื้อกลายพันธุ์ใหม่เข้ามาระบาดในประเทศไทยอีก ดังนั้นจึงจำเป็นที่ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดในระดับเข้มงวดต่อไป

ในขณะที่การเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้เมื่อกลางเดือน มิ.ย.2564 ยังคงเดินหน้าหลังจากนำร่องการเปิดประเทศผ่านโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” และโครงการ “สมุย พลัส” และขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีหรือช่วงไฮซีซันได้

สำหรับสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้ คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 5 จังหวัด โดยถ้าย้อนดูข้อมูลการฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ต สามารถฉีดวัคซีนได้เกิน 75% ของจำนวนประชากร ก่อนเปิดเมืองในวันที่ 1 ก.ค.2564 การฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมประชากรจังหวัดภูเก็ต แรงงานแฝงและแรงงานต่างชาติ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ถึงแม้ว่าเมื่อเปิดเมืองมาแล้วจะมีการระบาดในลักษณะคลัสเตอร์แต่ก็สามารถควบคุมการระบาดได้

การฉีดวัคซีนใน 5 จังหวัด ที่จะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวระยะต่อไปในวันที่ 1 ต.ค.2564 ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลจากหมอพร้อมถึงวันที่ 12 ก.ย.2564 พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้รับวัคซีน 7.92 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนประชากร 34.85% ในขณะที่จังหวัดชลบุรีมีผู้ที่ได้รับวัคซีน 2.32 ล้านราย หรือ 19.30% จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ได้รับวัคซีน 465,410 ราย หรือ 19.46% จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ได้รับวัคซีน 560,841 ราย หรือ 17.66% และจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับวัคซีน 1.89 ล้านราย หรือ 15.57%

เมื่อพิจารณาอัตราการฉีดวัคซีนจะอยู่ที่ 15.57-34.85% ซึ่งถือว่าห่างจากระดับการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ตในช่วงก่อนเปิดเมืองครึ่งเดือนที่มีการฉีดแล้วถึง 75% ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะเร่งฉีดวัคซีนใน 5 จังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อเสนอเข้ามาท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว เพราะถ้าเกิดการระบาดในวงกว้างขึ้นมาย่อมจะส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวและกระทบความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศ