คลังคาดโควิด-19ทำผู้ถือบัตรคนจนเพิ่ม

คลังคาดโควิด-19ทำผู้ถือบัตรคนจนเพิ่ม

คลังคาดจำนวนผู้ถือบัตรคนจนเพิ่ม หลังสถานการณ์โควิด-19 กระทบรายได้ประชาชน เตรียมพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้เตรียมพร้อมสำหรับแผนงานเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติม(ผู้ถือบัตรคนจน) ซึ่งระยะเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนั้น จะขึ้นอยู่กับระดับนโยบาย โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการประชารัฐที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป ซึ่งก็คงจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้

ผอ.สคค.กล่าวว่า การลงทะเบียนครั้งนี้ จะเป็นการเปิดให้มีการลงทะเบียนทั้งในส่วนของผู้ถือบัตรคนจนเดิมและเปิดรับรายใหม่ เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิถือบัตรคนจน เนื่องจาก ขณะนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 อาจมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจนต้องขอรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติม

“เมื่อครั้งที่เราเปิดให้มีการลงทะเบียนรับบัตรคนจนในรอบแรก เราก็ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเราส่งเสริมการประกอบอาชีพ และอุดหนุนมาตรการต่างๆจากภาครัฐ จะทำให้เรามีคนมีรายน้อยที่ขอรับสวัสดิการรัฐลดลง แต่เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นระยะ 2 ปีนี้ ก็อาจทำให้ไม่เป็นไปตามที่คาด”

อย่างไรก็ดี การเปิดให้ลงทะเบียนรอบนี้ เราจะใช้เกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก็อาจจะช่วยคัดกรองบุคคลที่ไม่สมควรได้รับสวัสดิการรัฐได้มากขึ้น ซึ่งเกณฑ์รายได้ครอบครัวที่ว่านี้ จะต้องรอการพิจารณาในระดับนโยบายก่อน

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียน เบื้องต้น จะเป็นแบงก์รัฐ ส่วนสวัสดิการรัฐที่จะได้เพิ่มเติมนั้น ในครั้งนี้ เรายังไม่ได้มีการพิจารณา ซึ่งต้องรอให้มีการลงทะเบียนเรียบร้อยก่อน

แท็กที่เกี่ยวข้องบัตรคนจนโควิค-19