11 ก.ย. นี้! ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ ยัน ฉีดวัคซีนต่างด้าว ตามแผน Sakhon Box

11 ก.ย. นี้! ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ ยัน ฉีดวัคซีนต่างด้าว ตามแผน Sakhon Box

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยืนยันไม่เลื่อนแน่นอน 11 ก.ย.นี้ เริ่มฉีดวัคซีนต่างด้าว 3 กลุ่ม ตามแผนปฏิบัติการ Sakhon Box กำหนดจุดฉีดไว้ 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 64 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการแผนเชิงรุก ดี.เดย์ ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 กันยายนนี้เป็นต้นไปนั้น ยังคงยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม ภายใต้แผนปฏิบัติการ “Sakhon Box รุกฉีดวัคซีนกลุ่มต่างด้าว” ซึ่งแผนนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับแรงงาน 3 กลุ่มแรกก่อน คือ 1.แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ FAI , 2.แรงงานข้ามชาติในแคมป์คนงานก่อสร้าง และ 3. แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมโครงการตลาดสุขใจ ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน 1 วัน และผ่านการประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่

อ่านข่าว-ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,403 ราย ตาย 189 ราย พบ ATK อีก 1,945 ราย
 

เบื้องต้นได้กำหนดจุดฉีดสำหรับแรงงานข้ามชาติไว้ 3 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร, อาคารใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ ตลาดพลาซ่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส่วนแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกลุ่มอาชีพอื่นๆ แล้วประสงค์จะมาเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองนั้น ตามที่เคยประกาศไว้แล้วว่า ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาครต้องได้รับวัคซีน ดังนั้นในกลุ่มที่ประสงค์จะเข้ามาฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ก็ขอให้รอการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งคาดว่าไม่เกินภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ก็จะได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของคนไทยทุกกลุ่มที่สามารถฉีดวัคซีนได้ ก็ขอให้ไปรับบริการได้ตามจุดที่เปิดให้บริการทั้งจุดหลักของแต่ละโรงพยาบาล หรือ จุดที่มีการให้บริการเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนของสาธารณสุข และของแต่ละอำเภอ เพื่อการฉีดวัคซีนให้เข้าถึงอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่