รัฐสภา "ผ่านฉลุย" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

รัฐสภา "ผ่านฉลุย" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

มติที่ประชุมรับรัฐสภาให้ความ"เห็นชอบ" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ3 ส.ว.สายประวิตร-ประยุทธ์ ดันบัตรเลือกตั้ง 2 ใบผ่านฉลุย ไร้เงา"ธรรมนัส"โหวต

วันนี้ (10 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระ 3

ผลการลงคะแนนล่าสุดปรากฎว่าได้ ที่ประชุมมีมติ

-เห็นชอบ  472   คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.323 คะแนน ส.ว.149คะแนน

- ไม่เห็นชอบ 33  คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.23 คะแนน ส.ว.10 คะแนน

- งดออกเสียง187 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส.121คะแนน ส.ว.66คะแนน

 

ผลการลงคะแนนปรากฎว่า รัฐสภาให้ความ "เห็นชอบ" ผ่านทั้ง3เงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทั้ง

- เสียงส.ส.ที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง

- เสียงจากส.ว.ให้ความเห็นชอบ 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง

- รวมถึงเสียงจากพรรคฝ่ายค้าน 20% หรือ 45 เสียง

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความ "เห็นชอบ" รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ขั้นตอนต่อไป รัฐสภาจะส่งร่างรัฐธรรมนูญ ไปยังนายกรัฐมนตรีโดยจะต้องทิ้งเวลา 15 วัน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

รัฐสภา "ผ่านฉลุย" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงมติ พบว่าพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ต่างออกเสียง "เห็นชอบ" 

ส่วนพรรคภูมิใจไทย และพรรคก้าวไกล รวมถึงพรรคขนาดเล็กส่วนใหญ่ "งดออกเสียง" 

ขณะที่ในส่วนของส.ว.โดยเฉพาะสายที่มีความสนิทสนมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่เว้นแม้แต่ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. และน้องชายพล.อ.ประยุทธ์ต่างลงมติเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ "เห็นชอบ"

ขณะที่ 5 ผบ.เหล่าทัพที่เป็นส.ว.โดยตำแหน่ง พบว่าไม่ลงมติใดๆ

เช่นเดียวกับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ พบว่า ไม่มีการขานลงคะแนน