รมว.พาณิชย์ แจงงบฯ ช่วยชาวนา-ประกันราคาข้าว 3ปี เกือบ 1.5แสนล้าน

รมว.พาณิชย์ แจงงบฯ ช่วยชาวนา-ประกันราคาข้าว 3ปี เกือบ 1.5แสนล้าน

รมว.พาณิชย์ เผยตัวเลขงบประมาณ​ ช่วยชาวนา ตามโครงการรัฐบาล กว่า 1.48 ล้านบาท พร้อมขอข้อมูล ส.ส. จ่อสอบ โรงสีอ่างทอง โกงค่าความชื้น-สิ่งเจือปน

       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์  ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ช่วงกระทู้ถามสด ต่อผลดำเนินงานของรัฐบาลโครงการประกันราคาข้าว และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีส.ส. 3 คน ตั้งถาม

 

           ทั้งนี้ในการตั้งถามของ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ ได้นำเสนอใบเสร็จขายข้าว ในพื้นที่จ.อ่างทอง ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม พบว่าโรงสีไม่วัดความชื้นและสิ่งเจือปนตามข้อเท็จจริง พร้อมกับให้ราคาข้าวตันละ 6,650 - 6,700 บาท จากราคากลางที่ประกาศตันละ 9,000 บาท และขอให้เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวนา ทำให้นายจุรินทร์ ขอเอกสาร และข้อมูลดังกล่าวเพื่อเตรียมสั่งสอบเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และไม่ควรเกิดขึ้น 

 

         นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่าสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี3 เตรียมเสนอเข้าสู่ ครม. โดยปี 3 ต้องใช้งบประมาณรวมกว่า  1.5 แสนล้านบาท เป็นเงินส่วนต่าง 8.9 หมื่นล้านบาท , มาตรการคู่ขนาน 6,900 ล้าน และ ช่วยต้นทุนเพาะปลูก ไร่ละพัน จำนวน 55,000 ล้าน บาท ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยชาวนา นอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยืนยันต่อการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยครม. ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ข้าว ระยะ 5 ปีซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว โดยวางเป้าหมายสำคัญ อาทิ ลดต้นทุนการผลิตของชาวนา จากไร่ละ 6,000 บาท เป็น 3,000 บาท, เพิ่มผลผลิต เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่, พัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ อย่างน้อย  12 สายพันธุ์

 

           “การส่งออกของไทยขณะนี้มีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดีการส่งออกดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มนายทุนได้ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ประเทศมีรายได้ เศรษฐกิจดีขึ้น และรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น” นายจุรินทร์ ชี้แจง

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการชี้แจงกระทู้ นายจุรินทร์ นำเสนอรายละเอียดของการดำเนินโครงการประกันรายได้ และมาตราคู่ขนาน ปี 1 - 3 โดยมีรายละเอียดสำคัญ คือ ปีแรก  ระหว่าง 2562 - 2563 ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้ เป้าหมายเกษตรกร 4.31 ล้านครัวเรือน งบประมาณ 20,940 ล้านบาท ดำเนินการแล้ว 1.1 ล้านครัวเรือ คิดเป็นเงิน 19,413 ล้านบาท, 2.มาตรการคู่ขนาน  เป้าหมาย 7 ล้านตัน งบประมาณ 5,376 ล้านบาททำได้จริง 5.36 ล้านตัน คิดเป็นงบประมาณ 2,588 ล้านบาท  และ 3.ช่วยต้นทุนเพาะปลูก วางเป้าหมาย 4.57 ล้านครัวเรือน ตั้งงบประมาณ 5.3หมื่นล้านบาท ผลดำเนินการ 4.49 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 4.9 หมื่นล้านบาท 

 

รมว.พาณิชย์ แจงงบฯ ช่วยชาวนา-ประกันราคาข้าว 3ปี เกือบ 1.5แสนล้าน

         ขณะที่ปีที่2 ระหว่าง  ปี 2563- 2564 ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้ เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน งบประมาณ 49,509 ล้านบาท ดำเนินการ 4.69 ครัวเรือน งบประมาณ 48,177 ล้านบาท, 2.มาตรการคู่ขนาน เป้าหมาย 7.32 ล้านตัน งบประมาณ 6,719 ล้านบาท ดำเนินการ 2,719 ล้านบาท และ 3.  ช่วยต้นทุนเพาะปลูก วางเป้าหมาย4.56 ล้านครัวเรือน จัดงบประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท ดำเนินการได้ 4.70 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท

 

        ส่วน ปีที่ 3 ระหว่างปี 2564 - 2565 ซึ่งเตรียมเสนอให้ ครม. พิจารณา ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้ เป้าหมายเกษตรกร วางเป้าหมาย 4.69 ครัวเรือน งบประมาณ 8.7หมื่นล้านบาท, 2. มาตรการคู่ขนาน เป้าหมาย 7.5 ล้านตัน งบประมาณ 6,955 ล้านบาท และ 3.ช่วยต้นทุนเพาะปลูก เป้าหมาย 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงิน 5.3หมื่นล้านบาท  และเมื่อรวมงบประมาณเพื่อช่วยต้นทุนเพาะปลูกทั้ง 3 ปี จำนวน 1.48 แสนล้านบาท