ส.ว.คาด ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ผ่านวาระสาม

ส.ว.คาด ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ผ่านวาระสาม

ส.ว.ยังแบ่งเสียงเป็น 3 ฝ่ายต่อการลงมติร่างแก้ไขรธน. วาระสาม แต่เชื่อจะผ่านแน่นอน แต่ห่วงสถานการณ์การเมือง อาจรุนแรง ยุบสภา ก่อนได้ใช้ร่างแก้ไข

        ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวในฝั่ง วุฒิสภา ต่อการประชุมรัฐสภา วาระลงมติวาระสาม ของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... (แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) วันที่ 10 กันยายน โดยเสียงของส.ว.ไม่ขัดข้องต่อการปรับระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบ แต่กังวลถึงสถานการณ์การเมืองหลังจากนั้น

 

           โดย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. กล่าวว่าแนวโน้มรัฐสภาจะลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเชื่อว่า ส.ว.จะเห็นชอบเกิน 1ใน3 หรือ84เสียง แม้ขณะนี้จะมีส.ว.หลายคนคัดค้าน ขณะที่ความเห็นส่วนตัวจะลงมติเห็นชอบ เพราะกรณีการแก้ระบบเลือกตั้งนั้น ส.ว.ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่เกี่ยวข้องกัน จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะขัดขวาง

 

 

         นายกิตติศักดิ์ ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า แม้รัฐสภาจะลงมติผ่านวาระสามได้ แต่อาจไม่ได้ใช้ เพราะเชื่อว่ามีผู้ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน เพราะมีหลายฝ่ายไม่พอใจ

 

        "สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 10กันยายน ต้องติดตามอย่ากะพริบตา ในช่วงที่รัฐบาลก็มีรอยร้าว แตกแยกกันในรัฐบาล ส่วนสถานการณ์นอกสภาก็รุนแรง เอื้อให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ อาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้น ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้" นายกิตติศักดิ์ กล่าว  
 
          ขณะที่ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. กล่าวว่า ตนขอพิจารณาอีกเล็กน้อย ว่าจะลงมติอย่างไร เพราะรายละเอียดที่ปรับแก้ตนกังวลว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหญ่กินรวบ ส.ส. แม้เห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้งสองใบและลงมติเห็นด้วยวาระ1 และวาระ2มาแล้ว แต่วาระ3 ถ้าตัดสินใจไม่ได้ อาจงดออกเสียง

        "ขณะนี้ความเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนุญของส.ว.แบ่งเป็น 3กลุ่มคือ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง แต่แนวโน้มส.ว.น่าจะผ่านให้ เพราะส.ว.ส่วนใหญ่เคยรับหลักการมาแล้วทั้งวาระ1และ2" นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว.