เปิดเที่ยว ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ 2 เดือน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียน 3.8 พันล้าน

เปิดเที่ยว ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’ 2 เดือน  สร้างเม็ดเงินหมุนเวียน 3.8 พันล้าน

กระทรวงท่องเที่ยวฯเปิดสถิติ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" 2 เดือนแรก สร้างรายได้การท่องเที่ยวรวม 1,634 ล้านบาท หนุนเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 3,818 ล้านบาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" หลังจากเปิดครบ 2 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ส.ค.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา 26,400 คน โดย 5 อันดับแรกคือ สหรัฐ 3,482 คน สหราชอาณาจักร 3,351 คน อิสราเอล 2,909 คน เยอรมนี 2,092 คน และฝรั่งเศส 2,083 คน

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1,634 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายด้านที่พัก 565 ล้านบาท การซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 376 ล้านบาท การซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 350 ล้านบาท ค่าบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 229 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 114 ล้านบาท ตามลำดับ

163093011137

ในด้านเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน 1,634 ล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมีผลช่วยกระจายประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่งโดยสาร เป็นต้น และธุรกิจอื่นที่เป็นห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อให้เกิดเป็นรายได้คิดเป็นมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 3,818 ล้านบาท ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจเท่ากับ 1,608 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลตอบแทนการจ้างงาน 416 ล้านบาท สามารถทำให้เกิดการจ้างงานเต็มเวลาทั้งปี (Full time equivalent) 5,352 คน และภาครัฐเกิดรายได้ในรูปของภาษีในทุกๆ รอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 171 ล้านบาท

163093011046