'ตาลีบัน' สั่ง น.ศ.หญิงต้องสวมนิกอบ - แยกชายหญิงเข้าเรียน

'ตาลีบัน' สั่ง น.ศ.หญิงต้องสวมนิกอบ - แยกชายหญิงเข้าเรียน

"ตาลีบัน" ออกข้อกำหนด นักศึกษาหญิงให้สวมนิกอบ คลุมใบหน้าทั้งหมด และแยกชาย-หญิงเข้าเรียน นับเป็นก้าวใหม่สำคัญทางการศึกษา ในการปกครองใหม่

หน่วยงานด้านการศึกษาของกลุ่มตาลีบัน สั่งให้นักศึกษาหญิงที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนของอัฟกานิสถาน ต้องสวมชุดอาบายะห์ยาวแบบเต็มตัว และปิดหน้าด้วยนิกอบ (Niqab) ซึ่งเป็นผ้าที่คลุมตลอดทั้งศีรษะและใบหน้า เว้นไว้เพียงบริเวณดวงตา เท่านั้น

กลุ่มตาลีบัน ยังสั่งให้สถานศึกษาแยกนักศึกษาหญิงและชายออกจากกัน และไม่ให้เข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนเดียวกัน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใช้ม่านกั้นในห้องเรียนแทน

ขณะเดียวกัน กลุ่มตาลีบันยังออกข้อบังคับให้ผู้สอนนักศึกษาหญิงต้องเป็นครูผู้หญิงเท่านั้น แต่หากบุคลากรไม่เพียงพอ จะอนุโลมให้ “ชายชราที่มีบุคลิกภาพดี” เป็นผู้สอนแทน

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้บังคับให้นักศึกษาหญิงสวมบูร์กา (Burka) ซึ่งเป็นผ้าคลุมที่ปกปิดร่างกายของสตรีอิสลาม อย่างมิดชิดมากที่สุด และในส่วนของดวงตาจะเป็นผ้าตาข่ายชนิดบางให้ผู้สวมใส่มองเห็นได้

ในความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลีบัน เนื่องจากในสมัยที่ตาลีบัน เคยปกครองประเทศในยุคที่ผ่านมานั้น ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้หญิงไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย