โคราช เตือน ปชช. ลุ่มน้ำเชียงไกร รับมือน้ำล้นตลิ่ง

ผู้ว่าฯ โคราช เตือน ประชาชนลุ่มน้ำเชียงไกรรับมือน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงนี้ หลังฝนตกน้ำไหลเข้าอ่างเต็มความจุ ขณะที่ในพื้นที่ ต.จันอัด น้ำล้นตลิ่งแล้ว

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ทั้งตอนบนและตอนล่าง ว่า เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้ำลำเซียงไกร ซึ่งครอบคลุมเขต พื้นที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งแต่ 26 ส.ค. ถึง 3 ก.ย. 64 มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยสถานการณ์ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8.56 ล้านลูกบาศก์เมตร (101.90%) ระดับน้ำเพิ่ม ขึ้น 1.02 เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างๆ 0.265 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลล้นทางระบายน้ำลันฉุกเฉิน 2.488 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างๆ แต่ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่าง 26.66 ล้านลูกบาศก์เมตร (90.25%) ระดับน้ำเพิ่ม ขึ้น 0.08 เมตร ระบายน้ำ 16.94 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.685 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งจากสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่าง ได้รับผลกระทบ น้ำจะล้นตลิ่ง จากการที่น้ำจากบึงพุดซา และวังกระทะ ไหลมารวมกันในลำน้ำลำเชียงไกร เป็นเหตุให้ขณะนี้ ในพื้นที่ ตำบลจันอัด อ.โนนสูง เกิดน้ำล้นตลิ่ง ส่วนในพื้นที่ตำบลอื่นๆ เช่น ตำบลด่านคล้า ตำบลเมืองปราสาท ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง ก็ได้มีการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมรับมือแล้ว