'น่าน' ฉีดซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้ 'มลาบรี-ชนเผ่า' 550คน

'น่าน' ฉีดซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้ 'มลาบรี-ชนเผ่า' 550คน

สสจ.น่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม "พระราชทาน" ถึงบ้านในพื้นที่อยู่อาศัยของมลาบรีหรือตองเหลือง และกลุ่มชนเผ่าชาวไทยภูเขาและคนพื้นเมือง 550 คน ระบุแม้อยู่ในพื้นที่ห่างกัน แต่หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.น่าน นางนิภาพร พอใจ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน อาสาสมัครสาธารณสุข ออกหน่วยดำเนินงานการฉีดวัดชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ให้ ชนเผ่าชาวไทยภูเขา มลาบรี หรือ ตองเหลืองเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าลั๊วะ มูเซอ มลาบรี คนพื้นเมือง และผู้สูงอายุ 7 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยบ้านห้วยลี่ หมู่ 3 บ้านน้ำโค้ง หมู่ 5 บ้านสองแคว หมู่ 5 บ้านปางเป๋ย หมู่ 8 บ้านใหม่ในฝัน หมู่ 12 บ้านกลางพัฒนา หมู่ 13 บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ 14 จำนวน 550 คน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19

นายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน ฝ่ายปฐมภูมิ กล่าวว่า สำนักงานสาธารสุขน่าน โรงพยาบาลน่าน ร่วมกับ นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้จัดสถานที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เพื่อฉีดให้บริการกลุ่ม 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ตองเหลือง(มลาบรี) เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าลั๊วะ มูเซอ และคนพื้นเมือง ในส่วนนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนชิโนฟาร์ม พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งหมด 10,000 โดส ซึ่งจะกระจายไปในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปี ผู้พิการ และอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยากต่อการเข้าถึง ให้เข้าถึงการรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และยากในการเดินทางจึงขยายสถานที่ฉีดให้บริการเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง

โดยวันนี้ได้จัดให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้รับพระราชทานมาให้บริการจำนวน 550 โดส ในจำนวนทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ 1,550 โดส สำหรับการออกให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มจำนวน 550 โดสในวันนี้ หลังจากฉีดแล้วรอสังเกตอาการ ไม่พบผู้มารับบริการมีอาการข้างเคียง ทั้งนี้ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้สนับสนุนวัคซีนชิโนฟรามมาอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้.