โคราช เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตลาดเซฟวัน ติดตั้งเครื่องสูบ 4 จุด

โคราช แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตลาดเซฟวัน ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 4 จุด