เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 แจ้งนายจ้าง-ผู้ประกันตน อัพเดทวันทบทวนสิทธิ

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 แจ้งนายจ้าง-ผู้ประกันตน อัพเดทวันทบทวนสิทธิ

ตรวจสอบเช็คอัพเดท! "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 แจ้งนายจ้าง-ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นัดวันยื่นทบทวนสิทธิ

เกาะติด "เงินเยียวยาประกันสังคม" กรณีโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เงินเยียวยา ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) 

โฟกัสที่ มาตรา 33 
การโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัด 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 64 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับสิทธิ 3.7 แสนราย ในอีก 16 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

โดยจะได้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน คนละ 2,500 บาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันแก่พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ได้

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งไปยังนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้างดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์

ที่ผ่านมาพบว่า ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินจากปัญหาการโอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนรอบที่ผ่านมา และผู้ที่ตกหล่นจากรอบการโอนที่ผ่านมา ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลตนเอง หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารโดยด่วน

 

 

การทบทวนสิทธิ์ ม.33

กรณีนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เปิดให้ทบทวนสิทธิ์แล้ว ซึ่งวันนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งการยื่นทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.-31 ต.ค. 64


วิธี "ทบทวนสิทธิ" คือ โทรติดต่อหมายเลข 1506 ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่ และเตรียมบัตรประชาชน เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน

1630567132100

 

163056758873

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยาโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน คนละ 2,500 บาท ตรวจสอบสิทธิคลิกที่นี่

 

อ้างอิง - กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานประกันสังคม