CV เปิดเทรดวันแรก 3.96 บาท เหนือจอง 1.5%

CV เปิดเทรดวันแรก 3.96 บาท เหนือจอง 1.5%

"โคลเวอร์ เพาเวอร์" เข้าซื้อขาย SET วันแรก เปิดเหนือจองที่ 3.96 บาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากราคาจองซื้อ IPO ผู้บริการเผยนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (2 ก.ย.2564) เป็นวันแรก ราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 3.96 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ 1.5% จากราคาจองซื้อ (IPO) 3.90 บาทต่อหุ้น แนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ CV ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2) ธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ ชีวภาพ  และ พลังงานแสงอาทิตย์ และงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป

3) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ และโรงไฟฟ้าขยะ 1 โครงการ

CV มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 640 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 960 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 320 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.

ในราคาหุ้นละ 3.9 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,248 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,992 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ เปิดเผยว่า CV มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงนับเป็นก้าวสำคัญของบริษัท ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน

ทั้งนี้ CV มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง 39.8 เมกะวัตต์ และพัฒนาโครงการและ/หรือเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้ในชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน  ชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

CV มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวศักดิ์สิทธิเสรีกุล ถือหุ้น 28.2% กลุ่มครอบครัวบัณฑิตกฤษดา ถือหุ้น 16.7% และกลุ่มครอบครัวเลิศเรืองศุภกุล ถือหุ้น 14.6% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

CV มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง