ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 5 ปี-พิเศษดิจิทัล 5 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี เดือนที่ 09/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 8 S 2475786 งวดที่ 8 ส 1389167 งวดที่ 10 G 7476529

อันดับที่ 2     ออก 5 ครั้ง     5 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 8 M 2132146          งวดที่ 8 ง 5595761          งวดที่ 9 ก 4877261

งวดที่ 10 B 5079213          งวดที่ 10 ส 3101826

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     885 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

2797710          3279048          6213447          7286943          8904432

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง     1,770 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท

0272871          0410169          0453072          1351940          2331688

2854982          3301929          4268154          4360436          5689368

อันดับที่ 5     ออก 20 ครั้ง     3,540 อันดับ     อันดับละ 1,500 บาท

0473126          0875874          1939324          2341334          2510274

2896651          3472480          3788252          3987033          4032584

4215784          5125095          5281745          6284972          6367069

7350762          7895211          8156197          9298641          9659610

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง     3,538 อันดับ     อันดับละ 400 บาท

014884          971717

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง     35,276 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

66618          75357

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 4 ครั้ง     705,336 อันดับ     อันดับละ 150 บาท

5703          6590          6980          9034

163048229115

163048230198