'โควิด-19' สมุทรสาคร ติดเชื้อใหม่ 864 ราย ดับ 17 ราย

'โควิด-19' สมุทรสาคร ติดเชื้อใหม่ 864 ราย ดับ 17 ราย

สถานการณ์ COVID-19 จ.สมุทรสาคร พบผู้ติเชื้อหรายใหม่ 864 ราย เสียชีวิต 17 ราย

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่ จ.สมทุรสาคร ข้อมูลณ เวลา 24.00 น. วันที่ 31 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 864 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุก 36 ราย ในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 382 ราย นอกจังหวัด 112 ราย ในบับเบิ้ลแอนด์ซีล 334 ราย เสียชีวิต 17 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 7,149 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 431 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 8,292 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 5,029 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,799 โดส และฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 3,230 โดส เป็นยอดสะสมรวมทั้งสิ้น 582,251 โดส

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัดสมุทรสาคร วันนี้ถือเป็นวันดีเดย์ใน 11 จุดครอบคลุมทั้งจัดหวัดที่จะให้บริการฉีดวัคซีนคนทั้งจังหวัดแบบวอล์กอินได้เลย โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาครและคนต่างทะเบียนแต่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครสามารถเข้ามาวอล์กอินรับวัคซีนได้เลย เรามีวัคซีนได้รับจัดสรรมามากเพียงพอ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครอายุ 18 ปีขึ้นไปให้รีบเข้ามารับบริการฉัดวัคซีนโดยเร็วเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุมกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด