มทร.ธัญบุรี จับมือ 'ทีเอชซีจี กรุ๊ป' ลงนาม MOU วิจัย ปลูกและแปรรูปกัญชา-กัญชง-กระท่อม

มทร.ธัญบุรี จับมือ 'ทีเอชซีจี กรุ๊ป' ลงนาม MOU วิจัย ปลูกและแปรรูปกัญชา-กัญชง-กระท่อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผนึกกำลังภาคเอกชน “ทีเอชซีจี กรุ๊ป” ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯบ้านทุ่งแพม-เขาค้อ-ทุ่งนางแลฯ ลุยวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พาณิชย์และอุตสาหกรรม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด โดยนายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายพลวรรธน์ พญาพิทักษ์สกุล รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน และนายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล รองประธานวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จ.เพชรบูรณ์

ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมี ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง และ ผศ.ดร.ภูธดา คุนผลิน ที่ปรึกษา บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

163040625417


ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ว่าเป็นความร่วมมือเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร ตลอดจนระบบการเพาะปลูก นวัตกรรมด้านการผลิต การพัฒนาและการจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีสารสกัดจากกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาทางการแพทย์

ทั้งในลักษณะที่เป็นยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน และกิจการอื่น ๆ พร้อมทั้งเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย การผลิต(ปลูก) การแปรรูป(สกัด) การตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีสารสกัดจากกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย

163040628226

ด้านนายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดย บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมในการจัดหาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงที่ดีมีคุณภาพให้แก่ มทร.ธัญบุรีปลูก โดยมีวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ และวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ เป็นเครือข่ายร่วมปลูก

163040631212

ทั้งนี้เพื่อ ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิตยาที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบและสารสกัดกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่มีสารตั้งต้นของสารสกัด CBD (Cannabidiol) / THC (Tetrahydrocannabinol) จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์ และเชิงอุตสาหกรรมต่อไป