มหกรรม 'ไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์' ช่วยอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รีบเช็คก่อนหมดเขต 31 ส.ค.

มหกรรม 'ไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์' ช่วยอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รีบเช็คก่อนหมดเขต 31 ส.ค.

สรุปรายละเอียด มหกรรม "ไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์" สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" พร้อมเช็คคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้ สนใจรีบสมัครก่อนหมดเขต 31 ส.ค. 64

"หนี้เช่าซื้อรถยนต์" เป็นอีกหนึ่งภาระที่ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ไม่สามารถผ่อนชำระคืนได้ตามสัญญาเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปเป็นลูกโซ่ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เสียเครดิตทางการเงิน หรือบางรายถึงขั้นต้องเข้ากระบวนการทางกฎหมาย หรือ "ยึดรถ" 

"ธนาคารแห่งประเทศไทย" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิด มหกรรม "ไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์" ออนไลน์ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะที่มีความยากลำบากในการจ่ายชำระหนี้ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ที่สามารถสมัครได้ถึง 31 ส.ค. เท่านั้น โดยมีรายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนเข้าร่วม ดังนี้

  •  ใครเข้าร่วม "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์" ได้บ้าง ? 

สำหรับโครงการนี้ เปิดให้ผู้ที่มีหนี้เช่าซื้อรถยนต์ทุกสถานะเข้าร่วมได้ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

162969989729

1) กลุ่มที่ยังผ่อนชำระปกติแต่เริ่มมีปัญหาการผ่อนชำระ ในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะขอลดจำนวนค่างวดที่ต้องจ่ายลง หรือขอพักชำระหนี้ ซึ่งดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้จะคำนวณจากฐานของค่างวดในช่วงที่พักชำระหนี้ตามแนวทางของ สคบ. ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มมีไม่มาก

2) กลุ่มที่รถถูกยึดไปไม่นาน รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด ถ้าเป็นรถที่ใช้ทำมาหากิน รวมทั้งกรณีที่ได้จ่ายค่างวดไปมากระดับหนึ่ง ท่านสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยเพื่อรับรถคืน โดยแนวการไกล่เกลี่ยส่วนนี้คือผู้ให้เช่าซื้อจะยอมให้รับรถที่ยึดมากลับไป โดยจะให้ผ่อนชำระหนี้ต่อจากที่หยุดไป และจะคิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มจากค่างวดที่ค้างชำระเท่านั้น ซึ่งจะไม่มาก

3) กลุ่มที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้เกี่ยวกับจำนวนหนี้เช่าซื้อส่วนขาดที่เจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระเพิ่มเติม ก็สามารถใช้ช่องทางของงานมหกรรมครั้งนี้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ โดยยอดหนี้ที่ต้องชำระหนี้เพิ่มจะคำนวณโดยวิธีที่เป็นธรรม และสามารถผ่อนชำระหนี้ส่วนนี้ได้นาน 3 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย 

สำหรับผู้ที่สามารถเข้าร่วมมหกรรม ไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ได้จะต้องเป็น ลูกค้าของธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน 12 แห่งที่เข้าร่วม ดังนี้ 

162970087476

  •  เข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ต้องทำอย่างไร ? 

ช่องทางการ "ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์" ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของ ศคง. คลิกที่นี่ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในระบบและรอการติดต่อกลับ 

162970027016

ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์

  •  สมัครเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ได้ถึงเมื่อไร ? 

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึงวันอังคารที่ 31 ส.ค. 64 เท่านั้น

  •  คุณสมบัติไม่อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น และต้องการการช่วยเหลืออื่นๆ ติดต่อที่ไหนได้บ้าง ? 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ให้เช่าซื้อทั้ง 12 แห่งที่ร่วมงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์" แต่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 สามารถยื่นขอความช่วยเหลือผ่านช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี้" ของ ธปท. ที่ https://www.1213.or.th/App/DebtCase โดย ธปท. จะเป็นคนกลางในการส่งคำขอไกล่เกลี่ยหนี้ของ "ลูกหนี้" ไปยัง "เจ้าหนี้" เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หรือ นอกเวลาทำการ ท่านสามารถส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ จะมีเจ้าหน้าที่ของ ธปท. จะติดต่อกลับไป

ที่มา: ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย