บลจ.ไทยพาณิชย์ ชู ‘กองทุนตราสารหนี้’ 2สไตล์ลงทุน พร้อมรับเงินฝากไหลเข้า

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชู ‘กองทุนตราสารหนี้’ 2สไตล์ลงทุน พร้อมรับเงินฝากไหลเข้า

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชี้คนกระจายเงินฝากเกินความคุ้มครอง 1ล้านบาทเข้าลงทุน”กองทุนตราสารหนี้” เดินหน้าชู2 กองทุน SCBFIXED- SCBFP บริหารเชิงรุกสองสไตล์การลงทุน รับผลตอบแทนเพิ่มมากกว่าเงินฝาก ขณะที่ความเสี่ยงใกล้เคียงกัน

จากการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ DPA ปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากลงมาอยู่ที่ 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน จากเดิมอยู่ที่ 5 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ความตื่นตระหนกของผู้ฝากเงินจะอยู่ในวงจำกัด อันเนื่องมาจากการปรับลดวงเงินดังกล่าว เป็นไปตามกรอบการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และ ในช่วงที่ผ่านมา วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองก็มีการทยอยปรับลดลงเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ผู้ฝากเงินได้มีเวลาปรับตัว

ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดวงเงินในครั้งนี้ มีจำนวนไม่มาก หรือ คิดเป็น 2 %ของผู้ฝากเงินทั้งระบบสถาบันการเงิน (อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า หลังจากนี้ อาจมีเงินฝากจำนวนหนึ่งไหลเข้ามายังกองทุน โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากในบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อรายสถาบันการเงิน เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน โดยอาจมุ่งเน้นที่การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการฝากเงิน ขณะที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่มาก

นายณรงค์ศักดิ์  กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่นักลงทุนได้ขยายการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน โดยอาจมุ่งเน้นที่การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้น

โดยกองทุนแนะนำเพื่อรองรับนักลงทุนกลุ่มนี้ ได้แก่ 2กองทุนตราสารหนี้ที่มีสไตล์การลงทุนเชิงรุกและสามารถลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ 

  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (SCBFIXED) เป็นกองทุนระยะสั้น-กลาง อายุตราสารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8 เดือน – 1.5 ปี โดยมีการกระจายการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศ ประมาณ 30 – 40% และ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ประมาณ 30 – 40% โดยจะให้ประมาณการผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ขณะที่ความผันผวนยังค่อนข้างจำกัด ด้านผลตอบแทน 10 ..2564 ตั้งแต่ต้นปี(YTD) 0.74 % ย้อนหลัง1ปี 1.58% ย้อนหลัง3ปี 1.64%
  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนระยะกลาง-ยาว และสามารถรับความผันผวนที่มากขึ้นได้ กองทุน SCBFP เป็นกองทุนที่มีอายุตราสารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5-3.0 ปี โดยมีการกระจายการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศ ประมาณ 30 – 40% ขณะที่ การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 20% และ ยังมีการใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนด้วย ด้านผลตอบแทน 10 ..2564 ตั้งแต่ต้นปี(YTD) 0.62% ย้อนหลัง1ปี 1.85% ย้อนหลัง3ปี 2.07%

162968016614 โดยทั้ง 2 กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่บริหารแบบเชิงรุก หรือ Active Management เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับอายุเฉลี่ยของกองทุนให้สอดคล้องกับมุมมองของตลาด และได้รับการจัดเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Short Term Bond จากมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2564)