บิ๊ก KWM 'เอกพันธ์ วนโกสุม'ตัดขายหุ้น 25 ล้านหุ้น รับเงิน106ล้าน

บิ๊ก KWM 'เอกพันธ์ วนโกสุม'ตัดขายหุ้น  25 ล้านหุ้น รับเงิน106ล้าน

"เอกพันธ์ วนโกสุม" ประธานกรรมการบริหาร -ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1 KWM ขายหุ้นบิ๊กล็อต 25 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 106.50 ล้านบาท

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร และในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทเค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)หรือ KWM ขายหุ้น KWM เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.95% จากเดิมที่ถือหุ้นจำนวน 210.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 50.11% 

ทั้งนี้การขายหุ้นดังกล่าว ขายจำนวน 3 ครั้ง โดยเป็นการขายบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต)แบ่งเป็น เมื่อวันที่ 17 ส.ค.จำนวน 10 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.16 บาท วันที่ 18 ส.ค. ขายจำนวน 10 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.28 บาท และวันที่ 19 ส.ค. ขายอีก 5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 4.42 บาท รวมมูลค่า 106.50 ล้านบาท

สำหรับภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ทำให้นายเอกพันธ์เหลือถือหุ้นจำนวน 185.50 ล้าน หุ้น หรือคิดเป็น 44.16%

อนึ่ง KWM ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร ได้แก่ ใบผาล โครงผาล ใบเกลียวลำเลียง และใบดันดิน ซึ่งในปีนี้ได้แตกไลน์มาสู่ธุรกิจให้บริการเครื่องสกัดกัญชง-กัญชา 

ขณะที่เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 บริษัทย่อย คือ บริษัท เค. ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ (SCIRMUTP ) และ บริษัท ดัทโค คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ (DUTCO) ในโครงการ “การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”