กต. แจงปม หญิงไทยร้อง 'สถานกงสุลใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ต' ออก COE นาน 2 เดือน

กต. แจงปม หญิงไทยร้อง 'สถานกงสุลใหญ่ในแฟรงก์เฟิร์ต' ออก COE นาน 2 เดือน

โฆษก กต. ยืนยัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ทำตามขั้นตอนออก COE ไม่ล่าช้าให้กับหญิงไทยในเยอรมนีกลับไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงมีรายงานว่า มีหญิงไทยรายหนึ่งลงทะเบียนขอหนังสือรับรองกลับไทย (COE) ล่วงหน้า 2 เดือนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติ และระบุมีคนไทยอีก 7  รายที่ประสบปัญหาเดียวกัน ดังนี้

1. ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกได้ให้คนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์เดินทางกลับไทยลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองกลับไทย (COE) ผ่านเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ไม่ซับซ้อน และออก COE ได้ภายใน 3 วัน หลังจากอัพโหลดข้อมูลครบถ้วน (หลักฐานการจองโรงแรมกักตัว และหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับไทย )

2. ตั้งแต่มีนาคม 2563 มีคนไทยได้รับ COE กลับไทยผ่านระบบนี้ถึง 254,138 คน ณ วันที่ 16 สิงหาคม2564 โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ออก COE ให้คนไทยแล้ว 4,577 คน และที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการร้องเรียนในลักษณะข้างต้นแต่อย่างใด

3. กรณีสตรีไทยในเยอรมนีดังกล่าวที่ลงทะเบียนขอรับ COE กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้า 2 เดือน โดยระบุวันเดินทางกลับไทยวันที่14 สิงหาคม 2564 นั้น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งว่า ไม่อนุมัติการลงทะเบียน โดยระบุเหตุผลว่า “โปรดลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเดินทาง” ซึ่งผู้เดินทางจะรับทราบสถานะการไม่อนุมัติผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยการส่งข้อความอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล์หรือผ่านการตรวจสอบผลแบบ Real time ผ่านหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอรับ COE ซึ่งสาเหตุที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนภายใน 1 เดือนก่อนเดินทาง เนื่องจากที่ผ่านมา มีกรณีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อนุมัติ COE ให้ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนล่วงหน้านาน (2 - 3  เดือนขึ้นไป) แต่ต่อมาเลื่อนการเดินทาง และขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องแก้ไขวันเดินทางใน COE ให้ใหม่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สตรีไทยดังกล่าวได้ลงทะเบียนขอรับ COE ใหม่อีกครั้ง และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งว่า ไม่อนุมัติการออก COE เนื่องจาก “ผู้เดินทางมีเอกสารยืนยันวันเข้ากักตัว ไม่สอดคล้องกับวันเดินทางถึงไทย โปรดติดต่อโรงแรมที่กักตัว” เนื่องจากผู้เดินทางใช้เอกสารกักตัวตามกำหนดการเดินทางกลับไทยฉบับเดิม 

ต่อมา ในวันเดียวกัน สตรีไทยรายดังกล่าวได้อัพโหลดเอกสารการจองโรงแรมใหม่อีกครั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้อนุมัติ COE ให้ทันทีสำหรับการเดินทางกลับถึงไทยวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยเที่ยวบิน LH772 สายการบิน Lufthansa

ส่วนคนไทยอีก 7 ราย สถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง