ทัพเรือภาคที่ 1 จับมือ ศรชล.ส่ง 'ครัวเรือหลวง' ให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านสู้โควิด

ทัพเรือภาคที่ 1 จับมือ ศรชล.ส่ง 'ครัวเรือหลวง' ให้เจ้าหน้าที่หน้าด่านสู้โควิด

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดตราด  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และ ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จันทบุรี – ตราด จัดกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเกาะช้าง” 

16 ส.ค. 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ภาค 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล  สุวรรณ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1  และ นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และ ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ จันทบุรี – ตราด บูรณาการการจัดกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเกาะช้าง”  ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์โควิด19 ภายใต้แนวคิด From The Sea  

162910943062
   

นายพิษณุ พูลธนัง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่คนข้างหลังยังเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เราเหนื่อยมาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี
   

ด้าน นาวาเอก เกียรติกูล  สุวรรณ ผู้บังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1  กล่าวว่า ท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ จึงนำอาหารที่ปรุงสุขจากครัวเรือหลวงตากใบ พร้อมน้ำดื่ม เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ จึงขอฝากพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพ กองทัพเรือมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ     นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ กล่าวเสริมอีกว่า วันนี้รู้สึกยินดีที่กองทัพเรือมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัวโควิด 19 ซึ่งที่ตั้งด่านมามีความขาดแคลนอุปกรณ์น้ำดื่ม ในวันนี้ซึ่งการตั้งด่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด 

162910944696
     

สำหรับกิจกรรม“ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเกาะช้าง”  แพ็คใจใส่กล่อง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล From The Sea   เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์  โดยใช้ห้องครัวเรือหลวงตากใบ ปรุงอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 120 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเกาะช้าง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคและน้ำดื่มให้กับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ด่านคัดกรองใน ต.เกาะช้างใต้  อ.เกาะช้าง จ.ตราด

162910946785